DỰ ÁN

Trung tâm Kho vận Duyên Hải

DỰ ÁN: TRUNG TÂM KHO VẬN DUYÊN HẢI VÀ BÃI DEPOT ĐÌNH VŨ

Khu Công nghiệp Cầu Cựu

Khu Công nghiệp Cầu Cựu: thuộc Xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng; với quy mô dự án: 93,27 ha.

Khu đô thị Nam Hải

Khu đô thị Nam Hải: thuộc Phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng; với quy mô dự án: 148,41 ha.

Khu đô thị Hưng Đạo

Khu đô thị Hưng Đạo: thuộc Phường Hưng Đạo và phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng; với quy mô dự án: 151,58 ha.

Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ

Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ: thuộc Phường Đông Hải 2 và phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng; với quy mô dự án: 37,18 ha.