DỰ ÁN

Văn phòng cho thuê - Nhà hàng - Siêu thị

Dự án: Đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Địa chỉ: Khu C – Khu Dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng Liên hệ:...

Trung tâm Kho vận Duyên Hải

DỰ ÁN: TRUNG TÂM KHO VẬN DUYÊN HẢI VÀ BÃI DEPOT ĐÌNH VŨ

Khu Công nghiệp Cầu Cựu

Dự án Khu công nghiệp Cầu Cựu được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hệ thống nhà xưởng tiêu chuẩn cho thuê

Khu đô thị Nam Hải

Khu đô thị Nam Hải: thuộc Phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng; với quy mô dự án: 148,41 ha.

Khu đô thị Hưng Đạo

Khu đô thị Hưng Đạo: thuộc Phường Hưng Đạo và phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng; với quy mô dự án: 151,58 ha.

Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ

Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ: thuộc Phường Đông Hải 2 và phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng; với quy mô dự án: 37,18 ha.