DỰ ÁN

VDH Logistics Park

Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

TTTM VDH

VDH MALL - VDH Logistic Park Address: Vị trí tại phường Đông Hải 2 và phường Nam Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

ĐÌNH VŨ PLAZA

ĐÌNH VŨ PLAZA - VDH Logistic Park Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

KHO VDH

KHO, BÃI, VĂN PHÒNG  

Khu Công nghiệp Cầu Cựu

Địa chỉ: Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Khu đô thị Nam Hải

Khu đô thị Nam Hải: thuộc Phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng; với quy mô dự án: 148,41 ha.

Khu đô thị Hưng Đạo

Khu đô thị Hưng Đạo: thuộc Phường Hưng Đạo và phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng; với quy mô dự án: 151,58 ha.