Dự án: Đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Địa chỉ: Khu C – Khu Dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng Liên hệ: 0968.367658
DỰ ÁN: TRUNG TÂM KHO VẬN DUYÊN HẢI VÀ BÃI DEPOT ĐÌNH VŨ
Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ: thuộc Phường Đông Hải 2 và phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng; với quy mô dự án: 37,18 ha.
Khu đô thị Hưng Đạo: thuộc Phường Hưng Đạo và phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng; với quy mô dự án: 151,58 ha.