VDH Logistics Park

Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Dự án có quy mô 60 ha được phát triển với mục tiêu trở thành một trong những khu thương mại dịch vụ logistics đạt tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu tại miền Bắc Việt Nam.:

Dự án bao gồm bốn phân khu:

  • Zone A - Lưu trú , nghỉ dưỡng

  • Zone B - Thương mại

  • Zone C - Logistics

  • Zone D - Trung tâm phân phối.

TIN TỨC