ĐÌNH VŨ PLAZA

ĐÌNH VŨ PLAZA - VDH Logistic Park

Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

TIN TỨC