TTTM VDH

VDH MALL - VDH Logistic Park

Address: Vị trí tại phường Đông Hải 2 và phường Nam Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

VDH Logistic Park - Khu D