Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải kí hợp đồng cho thuê kho với Công ty THNN Pantos Logistic Vietnam

22/4/21, Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải kí hợp đồng cho thuê kho với Công ty THNN Pantos Logistic Vietnam

TIN TỨC