Công ty TNHH Expeditors Việt Nam- chi nhánh Hà Nội thuê văn phòng tại Đình Vũ Plaza

Ngày 02/11/2020 Chi nhánh Công ty TNHH Expeditors Việt Nam- chi nhánh Hà nội đi vào hoạt động tại Tòa nhà Đình Vũ Plaza

 

TIN TỨC