Công ty TNHH Greenworks Việt Nam - Khách Thuê Mới Nhất Của Nhà Kho K4

Vào buổi sáng ngày 12 tháng 4 năm 2021, Greenworks Việt Nam đã bắt đầu đi vào hoạt động tại Kho K4 - Khu D Khu logistic VDH

 

TIN TỨC