Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải kí hợp đồng cho thuê kho K1 với Công ty TNHH Panalpina World Transport Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải kí hợp đồng cho thuê kho K1 với Công ty TNHH Panalpina World Transport Việt Nam