Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải kí hợp đồng cho thuê văn phòng với Công ty TNHH JAS Việt Nam

12/11/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải kí hợp đồng cho thuê văn phòng với Công ty TNHH JAS Việt Nam

 

TIN TỨC